Zarządzanie produkcją

 

Nowoczesne zarządzanie produkcją wymaga dzisiaj od Producentów znajomości zasad Lean Manufacturing / Management, których założeniem jest ...

Doradztwo i wdrożenia

 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na prowadzenie specjalistycznego doradztwa połączonego z wdrożeniem wypracowanych koncepcji rozwoju ...

Programy Szkoleniowe

 

Wszystkie firmy funkcjonują w ciągle zmieniającym się otoczeniu i tylko te, które właściwie przygotują się do tych zmian zachowają swoją konkurencyjność. 

Koniecznością staje się wprowadzenie właściwie zaprojektowanego procesu uczenia się opartego o starannie dobrany  specjalistyczny system szkoleń.

więcej ...

więcej ...

więcej ...

SKUTECZNOŚĆ i ZAUFANIE

                                                                          WDRAŻAJ SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE I CIĄGŁE DOSKONALENIE  !!!

 

ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI :                                 PROJEKTY  

                  

                                                    LEAN         TPM        5S        SMED        VSM        VM         KAIZEN

Plan wdrożenia

 

Dla każdego projektu przygotowany jest plan wdrożeniowy dopasowany do specyfiki organizacji, odpowiadający warunkom techniczno - ekonomicznym, zgodny z wizją rozwoju organizacji i najnowszą dostępną wiedzą.

Zespół wdrożeniowy

 

Każdym projektem zarządza powołany i ustrukturyzowany Zespół Wdrożeniowy, złożony ze specjalistów Klienta i naszych ekspertów. Zespół uczestniczy we wszystkich działaniach w projekcie, czuwa nad jego realizacją i odpowiada za jego powodzenie.

Narzędzia Lean Manufacturing

 

W trakcie każdego wdrożenia, w sposób praktyczny zostają zaimplementowane do codziennego wykorzystania specjalistyczne narzędzia metody Lean Manufacturing, wśród nich: 5S, TPM, VSM, VM, SMED i inne.

Wsparcie

 

Z naszym Klientem jesteśmy przez cały okres wdrożenia od Kick-offu do przekazania wyszkolonym liderom pełnej odpowiedzialności za kontynuację i rozwój projektu.

Wspomagamy również naszym doświadczeniem cały okres doskonalenia wdrożonych rozwiązań.

Shop Floor Management

Created in WebWave CMS